Krušné hory - tajemné Rudohoří

Krušné hory

Vítejte v západní části Krušných hor. Krušné hory jako celek se táhnou v délce 130 km a tvoří přirozenou hranici s Německem. Původní pohoří vzniklo v prvohorách. Jeho dnešní podobu však ovlivnilo Alpinské vrásnění ve třetihorách, kdy docházelo ke kolapsům a vyzvednutím podél tektonické poruchy (zlomu). Intenzivní sopečná činnost ve třetihorách přinesla bohatý výskyt kovových rud a léčivých pramenů. Stříbro, měď, kobalt, uran,.. Dolovalo se nejen v horách, ale hlavně v podhůří.

Těžba uhlí

Podkrušnohorský zlom je největší zásobárnou hnědého uhlí u nás. Hnědouhelné doly, občas „vyšperkované“ tepelnými elektrárnami, se táhnou od Teplic až po Sokolov. Právě těžba uhlí, výroba elektřiny, svítiplynu a chemie se na Krušných horách ve druhé polovině minulého století podepsaly devastujícím způsobem, ale útlum těžby, odsíření elektráren a šetrnější přístup k přírodě se naštěstí velice záhy projevil. Krušné hory se tak opět zelenají mladými lesními porosty, vracejí se i dříve ohrožené druhy rostlin a živočichů. Navíc zde oproti šumavským či krkonošským hvozdům stále ještě potkáte jen minimum turistů.

Na kolo, lyže, běžky i pěšky

Na západě se vrcholky Krušných hor ženou do strmých výšek a mnohdy překročí 1000 m. Nejedná se jen o nejvyšší vrchol Klínovec, ale například i Božídarský Špičák či Plešivec. Dobře značené trasy procházejí drsnou ale krásnou přírodou a návštěvník se musí připravit na strmá stoupání. Na své si přijdou také zdatnější cykloturisté. V zimě je pak tato oblast ideální pro milovníky nejen lyžování.

Mezi nejvýznamnější střediska zimní rekreace patří Klínovec, Boží Dar anebo Pernink. V letních měsících můžete navštívit některé z pozůstatků strážních hradů, jež vznikaly podél důležité obchodní cesty spojující české země se sousedními státy. Za všechny jmenujme Horní hrad a Hartenberg. Můžeme se také kochat výhledy do okolí z rozhleden na Tisovském, Blatenském a Olověném vrchu.

Z období rozkvětu hornické činnosti se zachoval Blatenský vodní příkop. Za zmínku určitě stojí návštěva mincovny v Jáchymově. Málokdo také ví, že po objevu radioaktivity se v Jáchymově začaly dělat pokusy s vodou a brzy zde vznikly první radioaktivní lázně na světě. V místních rašeliništích žijí jedinečné druhy rostlin a živočichů a oblasti jako Haar, nebo Přírodní park Přebuz patří mezi chráněné.

Krušné hory jsou ideální jak pro vyznavače aktivního odpočinku, tak i milovníky přírody nebo historie. Přejeme Vám, aby putování po západní části Krušných hor nebylo krušné, ale naopak velmi příjemné.

IMG 2223
Img 2239 600x800